Kuşdili Cad. No:18 Osmanağa Mahallesi, 34714 Kadıköy/İstanbul

Kent Planlaması şehircilik olaraktabilinir.Yasal mevzuata ve meslek etiği ilkelerine uyarakkentsel ve kırsal alanlarda farklı ölçeklerde planlama çalışmaları yürütmekteyiz. Kent ve kentlinin hakkını gözeten,sürdürülebilirlik çerçevesinde ekolojik,toplumsal ve ekonomik değerler ışığında kentsel ve bölgesel stratejiler doğrultusunda planlamalar yapılmaktadır.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img