Kuşdili Cad. No:18 Osmanağa Mahallesi, 34714 Kadıköy/İstanbul

 1. (MÜLKİYET TAPUSUNA ULAŞILMASI İLE İLGİLİ PROJE HİZMETLERİNİ KAPSAMAKTADIR)
 2. YAPI BELGESİ  ÖNCESİ VE SONRASI  İŞLEMLER
 3. ÖLÇÜM VE YER TESPİTİ
 4. KAMU KURULUŞU BELGELERİNİN ALINMASI
 5. MİMARİ PROJE
 6. TABU İŞLEMLERİ

İmar Barışı; dikkatli ele alınması gereken bir konudur. Gayrimenkulünüzü birinci ve ikinci aşamalarıyla doğru  analiz ederek; hak kaybına ve hataya neden olmamak için danışmanlık grubu olarak teknik ve hukuki konularda her türlü desteği sizlere sunmaktayız.

Danışmanlık Merkezi Olarak İmar Barışı Sürecinde Yapacaklarımız;

İmar Barışı Uygunluk Tespiti Danışmanlığı

 • Genel danışmanlık, inceleme ve analiz yapılması,

Teknik Çalışma Danışmanlığı (Ölçüm ve Tespit)

 • Gayrimenkulde hak sahipliği tespiti (mülkiyet analizi), tapu, kadastro, imar ve halihazır arsa ve  üzerindeki binaya ait gerekli belgelerin temin edilmesi ve analizlerinin yapılması,
 • Gayrimenkulde fiili kullanımın tespiti ve analizi,
 • İmara aykırı kısımların belirlenmesi, fotoğraflanması,
 • Arsa ve üzerindeki binanın hak sahipliğine bağlı alan hesaplarının yapılması,
 • Arsa ve üzerindeki binanın harca esas bedelinin belirlenmesi,
 • Yapının bulunduğu arsanın rayiç değeri bulunarak, arsa için emlak vergisi değerinin belirlenmesi,

E-devlet Başvurusu ve Yapı Kayıt Belgesinin Alınması Danışmanlığı

 • İmar barışı resmi harç bedelinin tespiti ve ödenmesi,
 • Yapı Kayıt Belgesi alınabilmesi için müracaata uygunluk sağlanması ve e-devlet üzerinden Ç.Ş.B’na müracaat yapılıp, takibinin yapılması ve yapı kayıt belgesi alınıp, sonuçlandırılmasıdır. 

 

Yapı Kayıt Belgesi Alınması Sonrasında Kat Mülkiyetine Geçiş Süreci Yönetimi

 • Arsada kadastro durumun ölçülmesi, halihazır durumun tespiti, yapı kayıt belgesiyle lihkab bürosundan zemin tespit tutanağı alınması, hizmet ve lihkab harcı bedelinin tespiti ve ödenmesi,
 • Belediyeden imar uygulaması yapılması safhasında mer-i imar planına göre imar durumu alınması,
 • Harita mühendislik bürosu tarafından var ise imar uygulamasının(imar terklerinin) ve dağıtım  cetvellerinin yapılması,
 • Tapu, kadastro, belediye imar dosyalarının incelenmesi ve yeni tapunun alınması,
 • Belediyeden kamusal alana terk belgesinin alınması, hizmet harcı bedelinin tespiti ve ödenmesi,
 • Gayrimenkulun yerinde ölçümünün yapılarak rölöve alınması, mimari projelerin çizilmesi,
 • Mer-i imar planları, imar durumu,plan notları dahilinde mevcut ruhsat projesi temini ve imara aykırı kısımların analiz edilmesi, rölöve projesine göre mukayeselendirilip imara aykırı, imar barışına dahil edilecek kısımların fotoğraflanması,
 • Mülkiyet analizi yapılıp hak sahipliği listesi oluşturulması,
 • Mimari rölöve projesine esas kat irtifak listesi düzenlenmesi ve cins tashihi için hazırlık yapılması,
 • Maliklerden muvafakatname ve taahhütname alınması,
 • Yönetim planının oluşturulması,
 • İmar barışı resmi harç bedelinin tespiti ve ödenmesi,
 • Tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş yapılması için; Tapu Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi ve tescil işleminin yapılarak kat mülkiyetinin alınmasıdır.

 

 

İMAR BARIŞI İÇİN  BİZE BAŞVURUNUZ..

TP MİMARLIK / ŞEHİRCİLİK / İNŞAAT

OFİS CEP: (0555) 050 33 66 / OFİS: (0216) 363 33 66  (0216) 355 77 11

 

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img